Archive for 'July,2014'

2014 Kawasaki Ninja 250SL/RR Mono

2014 Kawasaki Ninja 250SL/RR Mono

หลังจากที่ Ninja 250 ยกเลิกการผลิต และเปลี่ยนไปเป็น Ninja 300 แทน มาเกือบหนึ่งปี ประกอบกับค่ายรถ Bigbike อื่น ๆ ได้ออกรถรุ่นเล็ก ขนาดย่อมเยาว์ มากกว่า เช่น Yamaha R15 และ CBR150 ซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิต ทาง Kawasaki ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพื่อแข่งขันกับค่าย Bigbike อื่น ๆ  ด้วยการนำน้องเล็ก Ninja 250 กับมาอีกครั้ง (more…)