Archive for 'February,2014'

การเตรียมรถก่อนขาย

การเตรียมรถก่อนขาย

การเตรียมรถก่อนขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้ว่าอีกไม่กี่เดือน ไม่กี่วัน หรือไม่กี่ชั่วโมง รถสุดที่รักของเรานั้นจะกลายเป็นของคนอื่นแล้วก็ตาม แต่การทำรถให้น่ามอง พร้อมสำหรับการขับขี่ก็ช่วยเพิ่มราคาขายของเราได้เช่นกัน ดังนั้น เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัวก่อนขายรถอันเป็นที่รักของเราบ้างครับ (more…)