Archive for 'July,2013'

2014 Suzuki V-Strom 1000

2014 Suzuki V-Strom 1000

ข่าวนี้เป็นข่าวสั้น ๆ เกี่ยวกับรถรุ่นไหมของ Suzuki ครับ ทาง Suzuki ได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างของ V-Strom 1000 ออกมาแล้ว (more…)

ถ้าได้ใบสั่ง แล้วไม่ไปเสียค่าปรับจะเป็นอย่างไร

ถ้าได้ใบสั่ง แล้วไม่ไปเสียค่าปรับจะเป็นอย่างไร

 

ผมได้ไปเจอบทความที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ Bigbike และรถที่ใช้สัญจรบนท้องถนน เกี่ยวกับค่าปรับตามใบสั่ง เลยนำมาลงในเว็บให้เป็นประโยชน์กับชาว Bigbike ดังนี้ครับ (more…)